|      Mapa stranica 

 

AKTIVNOSTI

 

Element projekta 1: Izrada standarda zanimanja
Voditeljica: doc. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

U provedbi elementa projekta sudjeluju Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski inženjerski savez tekstilaca.

Mjerljivi ciljevi

6 predloženih standarda zanimanja:

- standard zanimanja za tekstilno – mehaničkog inženjera

- standard zanimanja za tekstilno – kemijskog inženjera

- standard zanimanja za inženjera odjevne tehnologije

- standard zanimanja za dizajnera tekstila i odjeća

- standard zanimanja za industrijskog dizajnera tekstila i odjeće

- standard zanimanja za dizajnera obuće i kožne galanterije.

Element projekta 2: Izrada standarda kvalifikacija
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović

U provedbi elementa projekta sudjeluje Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

Mjerljivi ciljevi

Izrađena 3 zahtjeva za upis standarda kvalifikacija šeste (6.) razine kvalifikacija za sektor tekstila:

- standard kvalifikacija za sveučilišnog prvostupnika tekstilne tehnologije i inženjerstva

- standard kvalifikacija za sveučilišnog prvostupnika industrijskog dizajna tekstila i odjeće

- standard kvalifikacija za sveučilišnog prvostupnika modnog dizajna tekstila i odjeće.

Element projekta 3: Razvoj novih preddiplomskih programa na TTF-u
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović

U provedbi elementa projekta sudjeluje Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

Mjerljivi ciljevi

Razvijena 3 nova preddiplomska programa:

- preddiplomski program za sveučilišne prvostupnike tekstilne i odjevne tehnologije

- preddiplomski program za sveučilišne prvostupnike industrijskog/funkcionalnog dizajna

- preddiplomski program za sveučilišne prvostupnike modnog dizajna i odjeće

- 3 učionice opremljene za primjenu i uvođenje webinara

- nabava programske podrške za osuvremenjavanje novih programa

- 50 osoba s TTF-a upoznato s zaključcima studijskog boravka
.

Element projekta 4: Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija
Voditeljica: doc. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

U provedbi projekta sudjeluju Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Centar za obrazovanje nastavnika i Sveučilišni računski centar.

Mjerljivi ciljevi

- 20 potvrda nastavnicima TTF-a - edukacija razine 1 u sustavu Merlin

- 20 potvrda nastavnicima TTF-a - edukacija razine 2 u sustavu Merlin

- 5 potvrda nastavnicima TTF-a - edukacija razine 3 u sustavu Merlin

- 5 izrađenih e-kolegija razine 3 u sustavu Merlin

- 5 izrađenih e-portfelja nastavnika (mentora)/doktoranada TTF-a

- 20 certifikata/uvjerenja o stjecanju metodičko-didaktičkih kompetencija nastavnika TTF-a

- 20 certifikata/uvjerenja - edukacija o pravilnoj primjeni ishoda učenja.

Element projekta 5: Razvoj modela obavljanja studentske prakse
Voditelj doc. dr. sc. Goran Čubrić

U provedbi projekta sudjeluju Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike.

Mjerljivi ciljevi

- ispitan interes od strane 100 poslodavaca

- izrađen Pravilnik o stručnoj praksi

- izrađena aplikacija stručne prakse

- izrađeni popratni dokumenti

- 2 osobe educirane o korištenju aplikacije.

Element projekta 6: Provedba mjera za povećanje broja studenata koji završavaju studij
Voditelj izv. prof. dr. sc. Livio Racane

U provedbi projekta sudjeluju Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu - Centar za savjetovanje i podršku studentima.

Mjerljivi ciljevi

- 300 anketnih upitnika

- definirano 5 primjera dobre prakse

- kreirani specifični programi za povećanje broja studenata koji završavaju studij

- povećanje prolaznosti za 5%

- 100 studenata koji su sudjelovali na treninzima

- 15 studenata uključeno u individualno karijerno savjetovanje.

Element projekta V: Promidžba i vidljivost
Voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

U provedbi projekta sudjeluju Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Hrvatski inženjerski savez tekstilaca.

Mjerljivi ciljevi

- 50 osoba iz sektora tekstila kojima su prezentirani rezultati Projekta

- 100 000 osoba koje su informirane o Projektu putem javnog oglašavanja

- 2000 posjeta Web stranici Projekta

- 300 letaka; 15 postera; 10 oglasa

- 10 članaka o rezultatima projekta u dnevnim i tjednim tiskovinama

- 100 sudionika diseminacijske konferencije

- 300 potencijalnih studenata upoznato s novim preddiplomskim programima

- prenesena vijest o održanoj završnoj diseminacijskoj konferenciji u medijima.

Element projekta PM: Upravljanje projektom i administracija
Voditeljica: doc. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

U provedbi projekta sudjeluje Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

Ciljevi

Mjerljivi ciljevi

- dvije novozaposlene osobe: projekt menadžer i administrator projekta

- tri radna sastanka predstavnika prijavitelja i partnera

- okrugli stol

- plan upravljanja projektom

- finalni izvještaj.