|      Mapa stranica 

Projekt "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu" povezan je s EU LLP projektom Grading Soft Skills - GRASS. GRASS je trogodišnji istraživački projekt podržan od strane EU (referentni broj projekta: 543029-LLP-1-2013-1-RS-KA3-KA3MP) koji se fokusira na prikazivanje socijalnih vještina studenata na kvantitativan, mjerljiv način, kako bi ove vještine mogle postati predmet formalne potvrde i priznanja. Projekt je razvijan uz potporu EU Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme (LLP), vodećeg EU financiranog programa na području obrazovanja i poučavanja. Ključni cilj LLP-a je omogućiti pojedincima da u svim fazama svoga života mogu slijediti stimulirajuće mogućnosti za učenje diljem Europe. Projekt GRASS kategoriziran je kao LLP transverzalni program ključne akcije 3 (LLP transversal programme key action 3 (KA3)). KA3 projekti odnose se na korištenje IKT alata kako bi se proširila obrazovna okruženja i iskustva. GRASS se bavi KA3 prioritetom 3.1.2, Inovativna pedagogija i metode procjene za različite načine učenja.

POSJETIOCA

064374
Vaš IP: 3.237.61.235