|      Mapa stranica 

Jedan od ciljeva projekta HR 3.1.15 - 0026 "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu" je uvođenje obavezne studentske prakse na preddiplomske studije TTF-a. U sklopu Elementa projekta "Razvoj modela obavljanja studentske prakse",  predviđena je radionica za edukaciju djelatnika TTF-a, vezana uz online aplikaciju za podršku stručnoj praksi. Radionica je održana 02.09.2016. godine s početkom u 10,00h. Radionicu je vodio Danijel Dadović, mag. inf., a prisustvovali su doc. dr. sc. Goran Čubrić, doc. dr. sc. Slavica Bogović, doc. mr. um. Jasminka Končić i Snježana Brnada, dipl. inž.

Prilog: Slika

POSJETIOCA

065177
Vaš IP: 18.213.192.104