|      Mapa stranica 

Dana 15. srpnja 2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održan je inicijalni sastanak projekta "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu“. Projekt financira Europski socijalni fond (ESF) i MZOŠ.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici nositelja projekta (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet), te svih partnera projekta (Sveučilište u Zagrebu – centar za obrazovanje nastavnika i Centar za savjetovanje i podršku studentima, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišni računski centar, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski inženjerski savez tekstilaca).

POSJETIOCA

064379
Vaš IP: 3.237.61.235