|      Mapa stranica 

Tečaj za 20 nastavnika “Osnove rada u sustavu Merlin” održan je u računalnom praktikumu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u dva termina - 4. 11. 2015. i 6.11.2015 . U realizaciji i provedbi tečaja sudjelovalo je dvoje djelatnika Centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra - Srca (Vedran Mušica i Tamara Birkić).


Fotografija u prilogu

POSJETIOCA

051251
Vaš IP: 35.175.200.4