|      Mapa stranica 

Projekt "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu" povezan je s EU LLP projektom Grading Soft Skills - GRASS. GRASS je trogodišnji istraživački projekt podržan od strane EU (referentni broj projekta: 543029-LLP-1-2013-1-RS-KA3-KA3MP) koji se fokusira na prikazivanje socijalnih vještina studenata na kvantitativan, mjerljiv način, kako bi ove vještine mogle postati predmet formalne potvrde i priznanja. Projekt je razvijan uz potporu EU Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme (LLP), vodećeg EU financiranog programa na području obrazovanja i poučavanja. Ključni cilj LLP-a je omogućiti pojedincima da u svim fazama svoga života mogu slijediti stimulirajuće mogućnosti za učenje diljem Europe. Projekt GRASS kategoriziran je kao LLP transverzalni program ključne akcije 3 (LLP transversal programme key action 3 (KA3)). KA3 projekti odnose se na korištenje IKT alata kako bi se proširila obrazovna okruženja i iskustva. GRASS se bavi KA3 prioritetom 3.1.2, Inovativna pedagogija i metode procjene za različite načine učenja.

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu je 23.05.2016. održan sastanak voditelja svih elemenata projekta "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu" s projektnim partnerima. Na sastanku je dan pregled napretka po elementima projekta, te su diskutirane zajedničke aktivnosti koje predstoje u narednim mjesecima.

U prilogu fotografije: Slika 1, Slika 2, Slika 3

U sklopu elementa projekta 4: Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, 19. svibnja 2016. od 9:00 do 12:00 sati održan je  tečaj "Priprema virtualnog predavanja - webinara". Tečaj je održan u prostorijama Srce-a, a prisustvovalo je 11 nastavnika TTF-a.

Prilog: Fotografija

U sklopu projekta "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu", održat će se radionice za studente pod naslovom "Razvoj akademskih i socijalnih vještina".
Termini radionica su: srijeda 18.5.2016. u 12.30 h, prostorija A-201 i četvrtak, 19.52016. u 10.15 h, prostorija A-201.

Zajedničkim sastankom predstavnica Srce-a i nastavnika TTF-a, koji je održan 05.05.2016., započele su individualne konzultacije za izradu e-kolegija. U konzultativnom radu, predstavnici Srca pomoći će nastavnicima TTF-a da, poštujući specifičnosti pojedinog kolegija, izrade e-kolegije više razine.

U sklopu elementa projekta 4: Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, šest nastavnika TTF-a otputovalo je u Budimpeštu radi sudjelovanja na kongresu International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning (IAC-TLEI) koji je održan 15. i 16. travnja 2016. godine. Svrha navedenog odlaska na kongres je unaprjeđenje vlastitih nastavničkih kompetencija. Dodatno, nastavnici TTF-a (ujedno i voditelji elemenata projekta) su na kongresu prezentirali rezultate dosadašnjeg rada na projektu i to kroz dva rada koja su objavljena u zborniku radova:  
Ercegović Ražić S., Peran J., Racane L, & Vojnović B.: Improvement of Teaching and Student Competences through Learning Outcomes for Creating Qualification Standards according to the Qualification Croatians Framework, te Potočić Matković V. M., Čubrić G., Salopek Čubrić I.: Development of Occupational Standards and Model of Students' Practice with Aim to Ensure High-Quality Education.

Prilog: Fotografija

obavještavamo vas da je u okviru projekta "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu", organiziran tečaj "Priprema virtualnog predavanja - webinara" koji će se održati u prostorijama Srce-a  19. svibnja 2016.  u terminu 09:00-12:00 sati.

Tečaj traje jedan dan i svaki polaznik dobit će potvrdu o položenom tečaju.

Molimo sve zainteresirane da potvrde svoj dolazak putem mail adrese: sanja.ercegovic.razic@ttf.hr radi pravovremene organizacije tečaja.

U sklopu elementa projekta 4: Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, planirana je izrada 5 e-kolegija 3. razine, uz individualne konzultacije s kolegama sa Srce-a.

Molimo sve zainteresirane za izradu e-kolegija da se prijave na e-mail: sanja.ercegovic.razic@ttf.hr.

POSJETIOCA

069300
Vaš IP: 3.235.173.155